VIA O. ŽUPANČIČ/ ŽUPANČIČEVA UL. 18 (I piano)

SI - 6000 Koper Capodistria
Slovenia
T: +386 (0) 5 66 38 940
M: info@centrocombi.eu


O nas

Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi” je leta 2005 ustanovila Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, s finančno podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenija, z namenom, da dobijo kulturne dejavnosti in pobude, ki jih načrtuje, promovira in izvaja italijanska narodna skupnost vSloveniji, organizirano obliko in strateški pomen. Cilj je vzdrževanje, promocija in razvoj identitete italijanske narodne skupnosti, italijanskega jezika in kulture v zgodovinsko poseljenem prostoru. Temu smotru sledimo z usklajenim in sinergičnim načrtovanjem na področju kulture, ki pozitivno vpliva na prostor in spodbuja razvoj sožitja med narodi, večkulturnost in večjezičnost.

Italijansko središče “Carlo Combi”:

  • zagotavlja strokovno podporo Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti pri načrtovanju, usklajevanju in izvajanju letnega kulturnega programa italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije;
  • podpira in pomaga pri izvajanju letnih kulturnih programov Skupnosti Italijanov, drugih združenj, zavodov, ustanov in izvajalcev, ki delujejo na področju kulture v koristitalijanske narodne skupnosti in sodeluje z njimi na njihovo željo;
  • promovira, širi italijansko kulturo ter jezik na zgodovinsko poseljenem območju, kjer živi italijanska narodna skupnost v Sloveniji in v ta namen:
  • organizira kulturne prireditve, pobude in dogodke v širšem interesu za celotno italijansko narodno skupnost in prostor;
  • deluje kot založnik (tiskani materiali in zvočno slikovna gradiva) za celotno italijansko narodno skupnost;
  • organizira izobraževanje in poklicno usposabljanje;
  • nudi in opravlja storitve svetovanja in strokovne koordinacije pri izvedbi pobud, dogodkov in projektov za vrednotenje zgodovinske, umetniške, kulturne, jezikovne in nacionalne identitete prostora;
  • v prostoru širi in promovira italijansko kulturno dediščino in dosežke;
  • sodeluje pri slovenskem in italijanskem ter evropskem nacionalnem in regionalnem programiranju, zlasti pri programih, ki s posebnimi pobudami spodbujajo in promovirajo čezmejno in medregijsko sodelovanje in se posvečajo oblikovanju izbranih vrst projektov in programov.

CALENDARIO EVENTI CNI